Belfius, veel meer dan

een financiële partner

Als 100% Belgische bank-verzekeraar geloven we rotsvast in de vele talenten die ons land rijk is. Ook in uw talent. Daarom engageren we ons elke dag opnieuw voor de realisatie van uw ideeën en projecten. Belfius is sinds 160 jaar geprivilegieerde partner van de publieke en sociale sector, met een expertise die gebaseerd is op talrijke financiële analyses en gerichte studies. Zo kunnen we u de juiste oplossingen aanreiken voor de maatschappelijke uitdagingen waar we samen voor staan, zoals vergrijzing, hernieuwbare energie, mobiliteit, zorg… En uiteraard voor uw dagelijks bestuur.

Studie Lokale

Financiën

De toekomst voorbereiden begint voor lokale besturen met betrouwbare informatie vandaag. Daarom brengen we jaarlijks de analyse van de financiën van de lokale besturen in 1 globale studie: de budgetten van gemeenten, provincies, OCMW’s, politie- en hulpverleningszones. Het lokale niveau is meer dan ooit relevant, door de talrijke uitdagingen en de sterke impact op de levenskwaliteit.

Typologie van

de gemeenten 2018

Een unieke tool die de 581 Belgische gemeenten binnen hun regio met elkaar vergelijkt en de uitdagingen van elk type gemeente in kaart brengt. Hét referentiekader voor de analyse en vergelijking van de gemeenten en bijvoorbeeld hun financiële cijfers. En dus een handige kijk op de types van gemeenten voor de huidige en nieuwe gemeentelijke verkozenen na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Social

Profit

Al meer dan 20 jaar voeren we financiële analyses uit van de ziekenhuissector, zoals de MAHA-studie die de financiële situatie van de algemene ziekenhuizen in kaart brengt. Belfius maakt ook analyses voor de psychiatrische en academische ziekenhuizen, de rusthuis- en gehandicaptensector… en schetst zo een perfect beeld van de evolutie van de socialprofitsector.

Actua

Als partner van de lokale besturen en de socialprofitsector kent Belfius Bank als geen ander hun werking, behoeften en bezorgdheden. Samen met die expertise hebben we een traditie van grondig studiewerk opgebouwd. En deze kennis delen we graag met u! We stellen u dan ook geregeld een extra analyse over een specifiek, actueel topic voor. Zo krijgt u inzicht in tal van uitdagingen die ons de volgende jaren te wachten staan.

Een gemeente besturen anno 2019

De gemeenten staan voor een aantal belangrijke uitdagingen. Aan de start van deze nieuwe legislatuur geven we u graag een actueel overzicht.
Ons dossier “De uitdagingen voor onze gemeenten” brengt de belangrijkste topics in kaart en zal u zeker helpen bij uw beleid. In onze gids “Hoe werkt een gemeente?” ontdekt u haarfijn hoe een gemeente bestuurd wordt, en vooral hoe de gemeentefinanciën precies in elkaar zitten.

Studie Lokale Financiën 2019

De kost van de pensioenen komt deze legislatuur als een boemerang terecht bij de lokale besturen. Zet dit een rem op de investeringscapaciteit? We analyseren de oorzaken, lijsten cruciale uitdagingen op en stellen een budgettaire stand-van-zaken samen.

Meer info

Een gemeente besturen anno 2019

We stellen u graag het dossier “De uitdagingen voor onze gemeenten” en onze gids “Hoe werkt een gemeente?” voor. Twee cruciale thema’s die we uitgebreid toelichten om u te helpen bij uw dagelijks bestuur.

Meer info

Social Profit

Al meer dan 20 jaar voeren we financiële analyses uit van de ziekenhuissector, zoals de MAHA-studie die de financiële situatie van de algemene ziekenhuizen in kaart brengt. Belfius maakt ook analyses voor de psychiatrische en academische ziekenhuizen, de rusthuis- en gehandicaptensector… en schetst zo een perfect beeld van de evolutie van de socialprofitsector.

Meer info

Blijf op de hoogte