Belfius, veel meer dan

een financiële partner

Als 100% Belgische bank-verzekeraar geloven we rotsvast in de vele talenten die ons land rijk is. Ook in uw talent. Daarom engageren we ons elke dag opnieuw voor de realisatie van uw ideeën en projecten. Belfius is sinds 160 jaar geprivilegieerde partner van de publieke en sociale sector, met een expertise die gebaseerd is op talrijke financiële analyses en gerichte studies. Zo kunnen we u de juiste oplossingen aanreiken voor de maatschappelijke uitdagingen waar we samen voor staan, zoals vergrijzing, hernieuwbare energie, mobiliteit, zorg… En uiteraard voor uw dagelijks bestuur.

Studie Lokale

Financiën

Kunnen lokale besturen met uit de pan swingende energieprijzen én de hoogste inflatie in 40 jaar hun voorbeeldfunctie in de energietransitie en hun rol als belangrijke investeringsmotor waarmaken? We brachten de cijfers van 2023 in kaart en bundelden onze inzichten.

Typologie van

de gemeenten 2018

Een unieke tool die de 581 Belgische gemeenten binnen hun regio met elkaar vergelijkt en de uitdagingen van elk type gemeente in kaart brengt. Hét referentiekader voor de analyse en vergelijking van de gemeenten en bijvoorbeeld hun financiële cijfers. En dus een handige kijk op de types van gemeenten voor de huidige en nieuwe gemeentelijke verkozenen na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Social

Profit

Al meer dan 20 jaar voeren we financiële analyses uit van de ziekenhuissector, zoals de MAHA-studie die de financiële situatie van de algemene ziekenhuizen in kaart brengt. Belfius maakt ook analyses voor de psychiatrische en academische ziekenhuizen, de rusthuis- en gehandicaptensector… en schetst zo een perfect beeld van de evolutie van de socialprofitsector.

Actua

Als partner van de lokale besturen en de socialprofitsector kent Belfius Bank als geen ander hun werking, behoeften en bezorgdheden. Samen met die expertise hebben we een traditie van grondig studiewerk opgebouwd. En deze kennis delen we graag met u! We stellen u dan ook geregeld een extra analyse over een specifiek, actueel topic voor. Zo krijgt u inzicht in tal van uitdagingen die ons de volgende jaren te wachten staan.

Een gemeente besturen anno 2019

De gemeenten staan voor een aantal belangrijke uitdagingen. Aan de start van deze nieuwe legislatuur geven we u graag een actueel overzicht.
Ons dossier “De uitdagingen voor onze gemeenten” brengt de belangrijkste topics in kaart en zal u zeker helpen bij uw beleid. In onze gids “Hoe werkt een gemeente?” ontdekt u haarfijn hoe een gemeente bestuurd wordt, en vooral hoe de gemeentefinanciën precies in elkaar zitten.

De uitdagingen voor onze gemeenten

Dit dossier, dat opgedeeld is in 3 thema’s, brengt de belangrijkste uitdagingen voor de gemeenten in kaart.

Gids ‘Hoe werkt een gemeente?’

Hoe wordt een gemeente bestuurd? En vooral: hoe zitten de gemeentefinanciën in elkaar? In deze gids leggen we het u haarfijn uit.

 

Download de gids voor Vlaanderen

Download de gids voor Brussel

Of bekijk de aparte fiches.

Fiche 01

De gemeente als instelling

Fiche 02

Reglementair kader

Fiche 03

Gemeentelijke autonomie en bestuurlijk toezicht

Fiche 04

De lokale sector

Fiche 05

Opdrachten en bevoegdheden van de gemeente

Fiche 06

De organen van de gemeente

Fiche 07

Het statuut van de gemeentelijke mandatarissen

Fiche 08

Het gemeentepersoneel

Fiche 09

De beleids- en beheerscyclus (BBC) voor de Vlaamse lokale besturen

Fiche 10

BBC-rapportering

Fiche 11

Financieel evenwicht in de BBC

Fiche 12

Beleidsdomeinen en beleidsvelden

Fiche 13

Rekeningen van de lokale besturen en ESR-2010-normen

Fiche 14

De ontvangsten: algemene voorstelling

Fiche 15

De gemeentelijke fiscaliteit

Fiche 17

Ontvangsten uit werkingssubsidies

Fiche 18

De ontvangsten uit de werking en de financiële ontvangsten

Fiche 19

De exploitatie-uitgaven: algemene voorstelling

Fiche 20

Personeels- en werkingsuitgaven

Fiche 21

De toegestane werkingssubsidies

Fiche 22

De gemeentetoelage aan de politiezones

Fiche 23

De toelage aan de hulpverleningszones

Fiche 24

De gemeentetoelage aan het 0CMW

Fiche 25

De financiële uitgaven

Fiche 26

De balans van de gemeenten

Fiche 27

De gemeente-investeringen

Fiche 28

In welke beleidsdomeinen investeren gemeenten en hoe financieren ze investeringen?

Fiche 29

De gemeenteschuld

Fiche 30

Elementen van financiële analyse en 'benchmarking'

Fiche 31

Sociaaleconomische typologie van de gemeenten

Fiche 32

Schuldratio's en actief schuldbeheer

Fiche 01

De gemeente als instelling

Fiche 02

Reglementair kader

Fiche 03

Gemeentelijke autonomie en bestuurlijk toezicht

Fiche 04

De lokale sector

Fiche 05

Opdrachten en bevoegdheden van de gemeente

Fiche 06

De organen van de gemeente

Fiche 07

Het statuut van de gemeentelijke mandatarissen

Fiche 08

Het gemeentepersoneel

Fiche 09

De gemeenteboekhouding

Fiche 10

Financieel diestjaar - begrotingsevenwicht

Fiche 11

De gewone en de buitengewone dienst

Fiche 12

Functionele en economische inde:ing - begrotingsartikel

Fiche 13

Rekeningen van de lokale besturen en ESR-2010-normen

Fiche 14

De gewone ontvangsten: algemene voorstelling

Fiche 15

De gemeentelijke fiscaliteit

Fiche 16

De structuur van de fiscale ontvangsten

Fiche 17

Ontvangsten uit fondsen

Fiche 18

De ontvangsten uit prestaties en de schuldontvangsten

Fiche 19

De exploitatie-uitgaven: algemene voorstelling

Fiche 20

Personeels- en werkingsuitgaven

Fiche 21

Overdrachtsuitgaven

Fiche 22

De uitgaven voor de politiezones

Fiche 23

De gemeentetoelage aan het 0CMW

Fiche 24

De schulduitgaven

Fiche 25

De nettolasten per functie

Fiche 26

Het vermogen van de gemeenten - Gemeentebalans

Fiche 27

De gemeente-investeringen

Fiche 28

De toewijzing en financiering van de investeringen

Fiche 29

De gemeenteschuld

Fiche 30

Elementen van financiële analyse en 'benchmarking'

Fiche 31

Sociaaleconomische typologie van de gemeenten

Fiche 32

Schuldratio's en actief schuldbeheer

Blijf op de hoogte