Een gemeente

besturen anno 2018

In aanloop van de lokale verkiezingen 2018 zoomen we in op de financiën van de lokale besturen (gemeentes, provincies, OCMW’s, politiezones en hulpverleningszones). Hoe staat het daarmee? Merkten we belangrijke evoluties tijdens de voorbije legislatuur? En wat zijn de financiële uitdagingen? We houden de vinger aan pols.

Studie Lokale

Financiën

Naar jaarlijkse gewoonte brengen we u de analyse van de financiën van de lokale besturen in 1 globale studie: de budgetten van gemeenten, provincies, OCMW’s, politie- en hulpverleningszones. Naast de analyse van de budgetten voor 2018, blikken we terug op de afgelopen 6 jaar legislatuur.

Hoe werkt

een gemeente?

Hoe werkt een gemeente nu precies? En vooral: hoe zitten de gemeentefinanciën in elkaar? Onze gids ‘Hoe werkt een gemeente?’ legt het u haarfijn uit. Bent u kandidaat bij de lokale verkiezingen in oktober 2018, dan hebt u hiermee absoluut een stap voor op uw medekandidaten. De gemeentewerking kent immers geen geheimen meer na het lezen van deze fiches.

Typologie van

de gemeenten 2018

Een unieke tool die de 589 Belgische gemeenten binnen hun regio met elkaar vergelijkt en de uitdagingen van elk type gemeente in kaart brengt. Hét referentiekader voor de analyse en vergelijking van de gemeenten en bijvoorbeeld hun financiële cijfers. En dus een handige kijk op de types van gemeenten voor de huidige en nieuwe gemeentelijke verkozenen na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Onze

expertise

Bij Belfius geloven we rotsvast in het potentieel van de 11 miljoen talenten die dit land rijk is. Ook in het uwe. Daarom engageren we ons dagelijks in de realisatie van uw ideeën en projecten. Als 100% Belgische bank-verzekeraar en sinds meer dan 150 jaar geprivilegieerde partner van de lokale besturen, werken we hand in hand met u, met de gemeenten om verder te bouwen aan een ‘Smart Belgium’, een duurzame samenleving voor morgen.

Download de gids voor Vlaanderen

Download de gids voor Brussel

Of bekijk de aparte fiches.

Fiche 01

De gemeente als instelling

Fiche 02

Reglementair kader

Fiche 03

Gemeentelijke autonomie en bestuurlijk toezicht

Fiche 04

De lokale sector

Fiche 05

Opdrachten en bevoegdheden van de gemeente

Fiche 06

De organen van de gemeente

Fiche 07

Het statuut van de gemeentelijke mandatarissen

Fiche 08

Het gemeentepersoneel

Fiche 09

De beleids- en beheerscyclus (BBC) voor de Vlaamse lokale besturen

Fiche 10

BBC-rapportering

Fiche 11

Financieel evenwicht in de BBC

Fiche 12

Beleidsdomeinen en beleidsvelden

Fiche 13

Rekeningen van de lokale besturen en ESR-2010-normen

Fiche 14

De ontvangsten: algemene voorstelling

Fiche 15

De gemeentelijke fiscaliteit

Fiche 17

Ontvangsten uit werkingssubsidies

Fiche 18

De ontvangsten uit de werking en de financiële ontvangsten

Fiche 19

De exploitatie-uitgaven: algemene voorstelling

Fiche 20

Personeels- en werkingsuitgaven

Fiche 21

De toegestane werkingssubsidies

Fiche 22

De gemeentetoelage aan de politiezones

Fiche 23

De toelage aan de hulpverleningszones

Fiche 24

De gemeentetoelage aan het 0CMW

Fiche 25

De financiële uitgaven

Fiche 26

De balans van de gemeenten

Fiche 27

De gemeente-investeringen

Fiche 28

In welke beleidsdomeinen investeren gemeenten en hoe financieren ze investeringen?

Fiche 29

De gemeenteschuld

Fiche 30

Elementen van financiële analyse en 'benchmarking'

Fiche 31

Sociaaleconomische typologie van de gemeenten

Fiche 32

Schuldratio's en actief schuldbeheer

Fiche 01

De gemeente als instelling

Fiche 02

Reglementair kader

Fiche 03

Gemeentelijke autonomie en bestuurlijk toezicht

Fiche 04

De lokale sector

Fiche 05

Opdrachten en bevoegdheden van de gemeente

Fiche 06

De organen van de gemeente

Fiche 07

Het statuut van de gemeentelijke mandatarissen

Fiche 08

Het gemeentepersoneel

Fiche 09

De gemeenteboekhouding

Fiche 10

Financieel diestjaar - begrotingsevenwicht

Fiche 11

De gewone en de buitengewone dienst

Fiche 12

Functionele en economische inde:ing - begrotingsartikel

Fiche 13

Rekeningen van de lokale besturen en ESR-2010-normen

Fiche 14

De gewone ontvangsten: algemene voorstelling

Fiche 15

De gemeentelijke fiscaliteit

Fiche 16

De structuur van de fiscale ontvangsten

Fiche 17

Ontvangsten uit fondsen

Fiche 18

De ontvangsten uit prestaties en de schuldontvangsten

Fiche 19

De exploitatie-uitgaven: algemene voorstelling

Fiche 20

Personeels- en werkingsuitgaven

Fiche 21

Overdrachtsuitgaven

Fiche 22

De uitgaven voor de politiezones

Fiche 23

De gemeentetoelage aan het 0CMW

Fiche 24

De schulduitgaven

Fiche 25

De nettolasten per functie

Fiche 26

Het vermogen van de gemeenten - Gemeentebalans

Fiche 27

De gemeente-investeringen

Fiche 28

De toewijzing en financiering van de investeringen

Fiche 29

De gemeenteschuld

Fiche 30

Elementen van financiële analyse en 'benchmarking'

Fiche 31

Sociaaleconomische typologie van de gemeenten

Fiche 32

Schuldratio's en actief schuldbeheer

Blijf op de hoogte