Een gemeente

besturen anno 2018

In aanloop van de lokale verkiezingen 2018 zoomen we in op de financiën van de lokale besturen (gemeentes, provincies, OCMW’s, politiezones en hulpverleningszones). Hoe staat het daarmee? Merkten we belangrijke evoluties tijdens de voorbije legislatuur? En wat zijn de financiële uitdagingen? We houden de vinger aan pols.

Studie Lokale

Financiën

Naar jaarlijkse gewoonte brengen we u de analyse van de financiën van de lokale besturen in 1 globale studie: de budgetten van gemeenten, provincies, OCMW’s, politie- en hulpverleningszones. Naast de analyse van de budgetten voor 2018, blikken we terug op de afgelopen 6 jaar legislatuur.

Hoe werkt

een gemeente?

Hoe werkt een gemeente nu precies? En vooral: hoe zitten de gemeentefinanciën in elkaar? Onze gids ‘Hoe werkt een gemeente?’ legt het u haarfijn uit. Bent u kandidaat bij de lokale verkiezingen in oktober 2018, dan hebt u hiermee absoluut een stap voor op uw medekandidaten. De gemeentewerking kent immers geen geheimen meer na het lezen van deze fiches.

Typologie van

de gemeenten 2018

Een unieke tool die de 589 Belgische gemeenten binnen hun regio met elkaar vergelijkt en de uitdagingen van elk type gemeente in kaart brengt. Hét referentiekader voor de analyse en vergelijking van de gemeenten en bijvoorbeeld hun financiële cijfers. En dus een handige kijk op de types van gemeenten voor de huidige en nieuwe gemeentelijke verkozenen na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Onze

expertise

Bij Belfius geloven we rotsvast in het potentieel van de 11 miljoen talenten die dit land rijk is. Ook in het uwe. Daarom engageren we ons dagelijks in de realisatie van uw ideeën en projecten. Als 100% Belgische bank-verzekeraar en sinds meer dan 150 jaar geprivilegieerde partner van de lokale besturen, werken we hand in hand met u, met de gemeenten om verder te bouwen aan een ‘Smart Belgium’, een duurzame samenleving voor morgen.

Lees er alles over in de volledige studie voor Vlaanderen en Brussel met gedetailleerde cijfers en analyses.

De tendensen

  • De budgetsaldi van het merendeel van de gemeenten vertonen een evenwicht en zelfs een overschot. De lokale besturen dragen gezamenlijk bij tot de naleving van het begrotingsevenwicht voor het land in zijn geheel.
  • Geleidelijke verzwaring van de kosten voor de financiering van de pensioenen van het statutair personeel.
  • Terugloop van de investeringen en van de schuldenlast van de gemeenten samen met de daling van de rentelasten (historisch lage rente).

De kernboodschappen kreeg u reeds in juni in het persbericht voor Vlaanderen, het persbericht voor Brussel en de presentatie van de persconferentie.

We maakten ook een analyse per provincie voor Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Vlaams Brabant.

 

Blijf op de hoogte