Belfius, veel meer dan

een financiële partner

Als 100% Belgische bank-verzekeraar geloven we rotsvast in de vele talenten die ons land rijk is. Ook in uw talent. Daarom engageren we ons elke dag opnieuw voor de realisatie van uw ideeën en projecten. Belfius is sinds 160 jaar geprivilegieerde partner van de publieke en sociale sector, met een expertise die gebaseerd is op talrijke financiële analyses en gerichte studies. Zo kunnen we u de juiste oplossingen aanreiken voor de maatschappelijke uitdagingen waar we samen voor staan, zoals vergrijzing, hernieuwbare energie, mobiliteit, zorg… En uiteraard voor uw dagelijks bestuur.

Studie Lokale

Financiën

De toekomst voorbereiden begint voor lokale besturen met betrouwbare informatie vandaag. Daarom brengen we jaarlijks de analyse van de financiën van de lokale besturen in 1 globale studie: de budgetten van gemeenten, provincies, OCMW’s, politie- en hulpverleningszones. Het lokale niveau is meer dan ooit relevant, door de talrijke uitdagingen en de sterke impact op de levenskwaliteit.

Typologie van

de gemeenten 2018

Een unieke tool die de 581 Belgische gemeenten binnen hun regio met elkaar vergelijkt en de uitdagingen van elk type gemeente in kaart brengt. Hét referentiekader voor de analyse en vergelijking van de gemeenten en bijvoorbeeld hun financiële cijfers. En dus een handige kijk op de types van gemeenten voor de huidige en nieuwe gemeentelijke verkozenen na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Social

Profit

Al meer dan 20 jaar voeren we financiële analyses uit van de ziekenhuissector, zoals de MAHA-studie die de financiële situatie van de algemene ziekenhuizen in kaart brengt. Belfius maakt ook analyses voor de psychiatrische en academische ziekenhuizen, de rusthuis- en gehandicaptensector… en schetst zo een perfect beeld van de evolutie van de socialprofitsector.

Actua

Als partner van de lokale besturen en de socialprofitsector kent Belfius Bank als geen ander hun werking, behoeften en bezorgdheden. Samen met die expertise hebben we een traditie van grondig studiewerk opgebouwd. En deze kennis delen we graag met u! We stellen u dan ook geregeld een extra analyse over een specifiek, actueel topic voor. Zo krijgt u inzicht in tal van uitdagingen die ons de volgende jaren te wachten staan.

Een gemeente besturen anno 2019

De gemeenten staan voor een aantal belangrijke uitdagingen. Aan de start van deze nieuwe legislatuur geven we u graag een actueel overzicht.
Ons dossier “De uitdagingen voor onze gemeenten” brengt de belangrijkste topics in kaart en zal u zeker helpen bij uw beleid. In onze gids “Hoe werkt een gemeente?” ontdekt u haarfijn hoe een gemeente bestuurd wordt, en vooral hoe de gemeentefinanciën precies in elkaar zitten.

MAHA: sectoranalyse van de algemene ziekenhuizen

De cijfers van 2019 bevestigen nogmaals de fragiele financiële situatie van de ziekenhuizen. Dat maakt het nu onmogelijk om de budgettaire gevolgen van Covid-19 op te vangen. Zal 2020 een kantelpunt worden voor ons zorgsysteem en de manier waarop ziekenhuizen georganiseerd zijn?

Voor de 26e keer maakt Belfius een doorlichting van de financiële situatie van de algemene ziekenhuizen. We analyseerden de cijfers voor het boekjaar 2019 en ontwikkelden een nieuw model om de impact van de Covid-19-crisis in te schatten voor 2020. U leest er alles over in het persbericht of in de presentatie van de persconferentie.

MADA: analyse van de gehandicaptensector

Het Vlaams Welzijnsverbond en Belfius realiseren samen een financiële analyse van de Vlaamse vzw-sector van Voorzieningen voor Ondersteuning van Personen met een Handicap

Meer info

Blijf op de hoogte